اطلاعيه مهم ثبت نام کارداني نظام جديد (هنرستان، فني و حرفه اي و کار و دانش)-بهمن 1397
دانشگاه ايوان کي (بزرگترين دانشگاه غيرانتفاعي شرق تهران) به عنوان يکي از هفت دانشگاه برتر غيرانتفاعي کشور در مقطع کارداني پيوسته و در 8 رشته تحصيلي دانشجو مي پذيرد. متقاضيان مي توانند بامراجعه
ادامه مطلب...
اطلاعيه مهم ثبت نام "بدون کنکور" مقطع کارشناسي پيوسته در بهمن ماه 1397
دانشگاه ايوان کي (بزرگترين دانشگاه غيرانتفاعي شرق تهران) به عنوان يکي از هفت دانشگاه برتر غيرانتفاعي کشور در مقطع کارشناسي پيوسته و در 24 رشته تحصيلي "بدون کنکور" دانشجو مي پذيرد. متقاضيان
ادامه مطلب...
ارائه کليه خدمات آموزشي به دانشجويان و فارغ التحصيلان موسسه غير انتفاعي علم گستر مهاجران توسط دانشگاه ايوانکي
پيرو تصميم دفتر محترم آموزش عالي غير دولتي وزارت عتف مبني بر انتقال پرونده هاي آموزشي مؤسسه غير انتفاعي منحل شده علم گستر مهاجران به دانشگاه غيرانتفاعي ايوان كي به استحضار مي رساند، از تاريخ 1397/10/
ادامه مطلب...
اطلاعيه مهم پيرامون مؤسسه غيرانتفاعي منحل شده زرنديه
پيرو تصميم دفتر محترم آموزش عالي غير دولتي وزارت عتف مبني بر انتقال پرونده هاي آموزشي مؤسسه غير انتفاعي منحل شده زرنديه به دانشگاه غيرانتفاعي ايوان كي به استحضار می رساند، از تاریخ 1397/04/16 کلیه
ادامه مطلب...