گردش علمی و بازدید از كتابخانه و موزه ملك


این بازدید روز یکشنبه به همت انجمن علمی مدیریت و حسابداریبرگزار گردید. خوشبختانه، استقبال بی‌نظیری از آن به عمل آمد که حدود 120 نفر ازدانشجویان و اساتید محترم آقای نیلچی و آقای شاهی در آن شرکت نمودند. همچنین وسایلایاب و ذهاب دانشجویان از مبدا خاوران جهت راحتی دانشجویان فراهم گردید.

پیوست ها
نوشته شده توسط کارشناس گروه حسابداری و مدیریت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱