معاونت پژوهشي و فناوري همايش


کارگاه تخصصي توسعه شغلي و کارآفريني خلاق براي تمامي رشته ها

کارگاه تخصصي توسعه شغلي و کارآفريني خلاق براي تمامي رشته ها
ظرفيت محدود

دانشگاه علم و صنعت ايران، 24 آبان ماه 1396

آخرين مهلت ثبت نام با تخفيف ويژه: 30 مهر 1396


امکان شبکه سازي و ارتباط بين شرکت کنندگان و استفاده از تجربيات مدرسين کار آفريني

ايجاد، افزايش و پرورش تفکر و رفتار کارآفريني

رشد روحيه کارآفريني

آموزش توسعه حرفه اي کارآفرينانه

پرداختن به شرح حال کارآفرينان موفق

کسب و کار اينترنتي

طريقه جستجوي کار مناسب

فنون مذاکره و مهارت هاي گفتار

امکان نمايش فيلمي از اکوسيستم استارتاپي هندوستان

امکان مشاوره رايگان براي جوانان در زمينه کارآفريني و استارتاپ

آموزش سرمايه گذاري در سرمايه انساني بدون در نظرگرفتن منابع همچون پول و زمان

آموزش سرمايه گذاري در سرمايه اجتماعي به معناي ايجاد شبکه ?ها و روابط درون و برون سازماني

تقويت توانايي ايجاد کسب و کار جديد (محصولات، خدمات، شرکت و حتي صنايع متنوع) در هر زمينه (اعم از سازماني و صنعتي و يا خصوصي)

http://www.mprh.ir/fa/events

http://www.icmfs.ir/node/50

 
فایل های پیوست
نوشته شده توسط معاونت پژوهش و فناوري در تاریخ 1396/04/13