گروه مديريت و حسابداری اطلاعات گروه اخبار و اطلاعيه


کانال تلگرام گروه مديريت و حسابداري

کليه دانشجويان موظف هستند در کانال عضو شده و اطلاعيه هاي گروه را علاوه بر سايت از طريق کانال پيگيري نمايند. 

کانال گروه مديريت و حسابداري دانشگاه ايوانکي :

https://telegram.me/Eyc_MAgroup

 

 

تحصيلات تکميلي گروه مديريت دانشگاه ايوانکي :

https://telegram.me/Eyc_Mgroup

 
نوشته شده توسط کارشناس گروه حسابداري و مديريت در تاریخ 1397/07/03