اطلاعیه مهم پذیرش بدون آزمون در دوره دکتری تخصصی Ph.D دانشگاه ایوان کیاطلاعیه مهم پذیرش بدون آزمون در دوره دکتری تخصصی Ph.D دانشگاه ایوان کی

 فراخوان پذیرش بدون آزمون دانش آموختگان کارشناسی ارشد (استعداد درخشان) در دوره دكتری تخصصی

دانشگاه ایوان کی برای سال تحصیلی97-96 


   دانشگاه ایوان کی در نظر دارد، در راستای اجرای "آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دكتری مصوب جلسه مورخ 93/3/27 شورای هدایت استعدادهای درخشان"، آیین نامه شماره 67272/21 مورخ 93/4/18 وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری” و اصلاحیه آن به شماره 237200/21 مورخ 93/12/16 ، از بین دانش آموختگان ممتاز كارشناسی ارشد واجد شرایط زیر، با بررسی سوابق، مصاحبه و بدون شرکت در آزمون در رشته دکتری تخصصی مهندسی صنایع-سیستم های کلان ، برای سال تحصیلی 97-96 دانشجو جذب نماید.(برای مشاهده شرایط و ضوابط ، فایل راهنمای زیر را مطالعه و عینا مطابق دستورالعمل اقدام نمایید)...........
 
مهم: متقاضیان بایستی تا حداکثر 20 اردیبهشت 96 مدارک لازم را (بر اساس فایل راهنما) به رایانامه های زیر ارسال نمایند. 

PH.d@eyc.ac.ir


نوشته شده توسط کارشناس گروه صنایع در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۲v