گروه روانشناسی اطلاعات گروه اخبار و اطلاعیه


کانال هاي تلگرامي گروه روانشناسي دانشگاه ايوانکي

کليه دانشجويان موظف هستند در کانال عضوشده و اطلاعيه هاي گروه را علاوه بر سايت از طريق کانال پيگيري نمايند.


کانال گروه روانشناسي دانشگاه ايوانکي :

https://telegram.me/Eyc_PSYgroup

 

 

تحصيلات تکميلي گروه روانشناسي دانشگاه ايوانکي :

https://telegram.me/Eyc_pgroup

 
نوشته شده توسط کارشناس گروه حسابداري و مديريت در تاریخ 1397/07/03