معاونت دانشجويي و فرهنگي صفحه اصلي معاونت اخبار صفحه اصلي

مرتب سازی به صورت از
انتخاب تاریخ
تا
انتخاب تاریخ
 
 
قابل توجه دانشجويان : حکم انضباطي بدوي تخلفات آموزشي ترم 971 دانشجويان کارداني،کارشناسي و کارشناسي ارشد

حکم انضباطي تخلفات آموزشي شوراي بدوي ترم 971 دانشجويان کارداني و کارشناسي و کارشناسي ارشد در جلسه مورخه 97/11/25 شوراي بدوي مورد بررسي قرار گرفت و نتايج آرا بشرح جدول ضميمه مي باشد. اين حکم ظرف مدت

ادامه مطلب...
12345678910...>>