یاسر نوعی

 • مدرک تحصیلی: دکتری حسابداری از دانشگاه آزاد تهران مرکز
 • مرتبه علمی: استادیار
 • ایمیل: y.noei@gmail.com

روزهای حضور در دانشگاه:

دوشنبه-پنجشنبه


 • مقطع کارشناسی: دانشکده فنی شهید شمسی پور تهران رشتهحسابداری سال 1385

  مقطع کارشناسی ارشد: دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز رشتهحسابداری سال 1390

  مقطع دکتری: دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز رشته حسابداری – قبولی ازمون جامع سال 1397

 • -        سر ممیز مالی ناحیه مقاومت ابوذر طی سال 1381 الی 1383.

  -        رئیس اداره حسابداری ثبت اسناد و املاک شهرستان شهرری طی سال 1383 الی 1390.

  -        دبیر هیات حل اختلاف مواد 147 و 148 قانون اراضی فاقد سند اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان شهرری طی سال 1386 الی 1390.

  -        دبیر هیات ماده 133 ثبت اسناد و املاک شهرستان شهرری طی سال 1386 الی 1390.

  -        متصدی امور بانکی شعبه شهرداری مرکز بانک شهر سال 1390 الی 1391.

  -        کارشناس اداری سرپرستی منطقه 9 بانک شهر سال 1391 الی 1393.

  -        کارشناس ارشد اعتباری سرپرستی منطقه 10 بانک شهر سال 1393 تاکنون.

  -        استاد حق التدریس موسسه آموش عالی آبا (شهرستان آبیک) سال 1396 تا کنون.

  -        استاد حق التدریس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج سال 1396 تا کنون.

 • -        تحریر کتاب با عنوان گزارشگری مطلوب سیستم های حسابداری سال 1395.

  -        تحریر مقاله نقش خدمات نوین بانکی در جذب مشتریان و بهبود کارایی سیستم بانکیدر سال 1390 و چاپ در نشریه تخصصی بانک شهر.

  -        تحریر مقاله تحلیلی در خصوص نوآوری در نظام بانکی و تحقق شعار بانک شهر در سال1390 و چاپ در نشریه تخصصی بانک شهر.

  -        تحریر مقاله بررسی رابطه بین متغیرهای حسابداری و بازده سهام بانکهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1390 و چاپ در نشریه تخصصی بانک شهر.

  -        تحریر مقاله ISI با عنوان the relationship between value added intellecual coefficent and   management accounting practices of automobihe manufacturingindustriesو چاپ در جرنال pacificbusiness review internatonal

  -        تحریر مقاله ISI با عنوان performanceevaluation of suggestion sysem  using the  EFQ  model و چاپ د رجرنال  pacific business review internatonal

  -        تحریر مقاله ISI با عنوان investigating corporate governance and itseffect on firm perfromance   with assets returnindexو چاپ در جرنال QUESTJOURNALS INC

  -        تحریر مقاله ISI با عنوان therelationship of liquidity with stook return and ctockmarket
  systematic risk of banks and insurance firms evidence fromTehran stock exchangeو چاپ در جرنال Quid

  -        تحریر مقاله با عنوان بررسی رابطه بین نقد شوندگی با بازده و ریسک سیستماتیکبازار سهام بانک ها و بیمه ها در بورس اوراق بهادار تهران.

 •     

  -        رتبه 38 کنکور سراسری سال 1383.

  -        رتبه 57 آزمون استخدامی ادواری سال 1383 گروه شغلی اجتماعی.

  -        رتبه 164 آزمون استخدامی ادواری سال 1383 گروه شغلی اداری.

  -        رتبه 570 آزمون استخدامی ادواری سال 1383 گروه شغلی مالی.

  -        رتبه 500 آزمون استخدامی ادواری سال 1394 گروه شغلی مالی.

  -        کسب عنوان پژوهشگر برتر همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت در سال1391.

  -        عضویت در مجامع و کمیته های تخصصی

  -        عضو انجمن حسابداری مالی ایران

  -        عضو انجمن حسابداری مدیریت ایران

  -        عضو انجمن حسابداری خبره ایران