دکتر محمد حسین عباس نژاد

  • مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت بازرگانی از دانشگاه علامه طباطبایی
  • مرتبه علمی: استادیار
  • ایمیل: mh.abasnejad@eyc.ac.ir

روزهای حضور در دانشگاه:


  • دکتری مدیریت بازرگانی- دانشگاه علامه طباطایی
    تاریخ اخذ مدرک: 1395/11/19
    معدل: 16.84
    درجه دفاع از رساله: عالی