دکتر مرتضی نیازخانی

 • مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت آموزشی از دانشگاه خوارزمی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • ایمیل: m.neyazkhani@eyc.ac.ir

روزهای حضور در دانشگاه:


 • دکتری مدیریت آموزشی- دانشگاه خوارزمی
  تاریخ اخذ مدرک دکتری: 1390/12/15
  معدل: 17.44
  درجه دفاع از رساله: عالی
 • کتاب های تالیفی 7 مورد به شرح زیر:

   1. "بررسی وضعیت مهاجرت جوانان" ، ناشر سازمان ملی جوانان ۱۳۸۱

   2: "پلیس کودکان و نوجوانان" ،ناشر معاونت پژوهش دانشگاه ۱۳۹۱ 

   3: "مجموعه دروس تخصصی انتظامی"، ناشر معاونت آموزشی ناجا ۱۳۸۸ 

   4: "پیشگیری از بزهکاری نوجوانان در فلوریدا"، ناشر ماهنامه آموزشی تعالی حقوق دادگستری کل خوزستان ۱۳۸۶ 

   5: "جرایم مالی ناشر معاونت آموزش" ناشر: دانشگاه علوم انتظامی امین ۱۳۸۶ 

   6: "تعلیم و تربیت پلیس کودکان و نوجوانان جمهوری اسلامی ایران"، ناشر: دانشگاه علوم انتظامی مجتمع آموزش زنان پلیس ۱۳۹۳ 

   7: "استراق سمع در حقوق کیفری ایران" ناشر: معاونت حقوقی و پارلمانی ناجا ۱۳۹۵ 


  تعداد 21 مقاله علمی و پژوهشی, علمی- ترویجی که به شرح زیر می باشد:

  1: امکان سنجی بومی سازی الگوهای تربیت و آموزش در ناجا با رویکرد شایسته پروری،  فصلنامه علمی ترویجی مدیریت بر آموزش انتظامی، ۱۳۹۰

   2: مدل اندازه گیری دینداری جوانان، فصلنامه تحقیقات فرهنگی نامه، ۱۳۸۹


                     برای دسترسی به الباقی عناوین مقالات اینجا کلیک کنید.


  تعداد 46 راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد به شرح زیر:


                  برای دسترسی به  عناوین پایان نامه ها اینجا کلیک کنید.

 • طرح های تحقیقات ملی

  1. راهکارهای ارتقاء کیفیت گزارش ها و مستندات پلیس به مراجع قضایی-  محل ارائه نشر پلیس پیشگیری طرح تحقیقاتی ۱۳۹۱

  2. تجزیه و تحلیل آمار جرایم و تخلفات پرسنل کادر در سال ۷۲- محل ارائه نشر ساخت با ناجا

  طرح تحقیقاتی ۱۳۷۳

  3. تجزیه و تحلیل پرونده های سرقت ف.آ از منازل ویژه غرب استان تهران در سال ۱۳۹۱ -دفتر تحقیقات کاربردی ویژه غرب استان تهران ۱۳۹۴