دکتر علی مقدم

 • مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت آموزشی از دانشگاه خوارزمی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • ایمیل: a.moghadam@eyc.ac.ir

روزهای حضور در دانشگاه:


 • دکتری مدیریت آموزشی- دانشگاه خوارزمی
  تاریخ اخذ دکتری: 1390/12/17
  معدل دکتری: 17.39
  درجه دفاع از زساله: عالی
 • مقالات علمی و پژوهشی: 

  1. گزینش علمی، بسترساز آموزش كارآمد در نیروی پلیس، نشریه دانش انتظامی، دوره 8 شماره 4 زمستان 1385

  2. پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم در راهبردهای پلیس، همایش ملی پیشگیری از جرم دانشگاه علوم انتظامی امین، 1393

  3. سنجش سرمایه اجتماعی در سطح استان های کشور، فصلنامه دانش انتظامی،1393


  4. بررسی رابطه بین سبک رهبری و خلاقیت از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین،
   عباس نژاد حسین محمد ,مقدم علی،
  پژوهش های دانش انتظامی - 1393 - دوره : 16 - شماره : 2 - صفحه:75 -87
 • طرح ملی:

  طراحی و ساخت سیبل کش جدید سلاح بادی، 1393

  تألیف کتاب:

  عنوان: مقدمه ای بر مفاهیم و تئوری های سازمان،
  ناشر: معاونت تربیت و آموزش ناجا، 1393