معاونت مالی، اداری و پشتیبانی مديريت مالي اخبار و اطلاعيه


پرداخت هر گونه بدهي آموزشـــــــي

قابل توجه کليه دانشجــــــويان
جهت پرداخت هرگونه بدهي از طريق سايت و پروفايل دانشجويي خود اقدام نماييد و از مراجعه حضوري به شعب بانک جدا خودداري فرماييد.
 .نکته مهم:  تنها در موارد خاص (پرداخت دانشنامه، هزينه کارورزي رشته هاي خاص و موارد مورد تشخيص کارشناسان مالي) به امور مالــــــي مراجعه کنيد
 
نوشته شده توسط مديريت مالي در تاریخ 1394/02/10