معاونت مالی، اداری و پشتیبانی مديريت مالي اخبار و اطلاعيه


اطلاعيه تخفيف شهريه

%20 تخفيف شهريه ثابت و متغير (کل شهريه) به آن دسته از دانشجوياني که با هم نسبت درجه يک (همسري، خواهر و برادر، پدر و فرزندي) دارند در هر ترم به هر نفر تعلق مي گيرد چنان چه بيش از دو نفر با نسبت ياد شده مشغول به تحصيل در دانشگاه ايوان‌کي باشند 25% تخفيف (کل شهريه) به هر يک تعلق مي گيرد

 
نوشته شده توسط مديريت مالي در تاریخ 1395/07/18