معاونت مالی، اداری و پشتیبانی مديريت مالي اخبار و اطلاعيه


نحوه ي تسويه شهريه در انتخاب واحد 952

به منظور رفاه حال دانشجويان، دريافت #شهريه از مقاطع مختلف به صورت زير تصويب گرديد و دانشجويان پس از پرداخت مبالغ زير مي توانند به صورت كامل انتخاب واحد نمايند:

- كارشناسي ارشد 1،200،000 تومان
- كارشناسي و كارداني 600،000 تومان

- فرصت تسويه كامل شهريه تا #15_ارديبهشت 1396 مي باشد.


 
نوشته شده توسط معاونت مالي اداري در تاریخ 1395/11/03