معاونت مالی، اداری و پشتیبانی مديريت مالي اخبار و اطلاعيه


وام ويژه دانشجويان دانشگاه ايوان‌کي

وام ويژه دانشجويان دانشگاه ايوان‌کي
   - دانشجويان كارداني و كارشناسي 5 ميليون تومان
   - دانشجويان كارشناسي ارشد 8 ميليون تومان
   - دانشجويان دكتري 16 ميليون تومان
جهت کسب اطلاع بيشتر و دريافت وام به واحد امور دانشجویی دانشگاه مراجعه فرماييد.
 
نوشته شده توسط معاونت مالي اداري در تاریخ 1397/06/24