معاونت مالی، اداری و پشتیبانی مديريت مالي اخبار و اطلاعيه


اطلاعيه بسيار مهم درباره اضافه شدن شهريه خدمات فرهنگي به شهريه آموزشي از ترم 931

قابل توجه کليه دانشجويان 
شهريه خدمات فرهنگي ورزشي از ترم جاري-ترم مهر سال 93-به شهريه آموزشي اضافه شده است.
دانشجويان موظفند اين شهريه را همراه با شهريه آموزشي پرداخت کرده و از پرداخت جداگانه آن خودداري نمايند

 
نوشته شده توسط مديريت مالي در تاریخ 1393/06/22