معاونت دانشجويي و فرهنگي مديريت امور فرهنگي و فوق برنامه اخبار و اطلاعيه ها


تقديم هداياي «ازدواج دانشجويي» و «جشنواره قرآن دانشجويان کشور»

به اطلاع دانشجويان محترم و متاهل که متقاضي هديه �ربع سکه بهار آزادي� بودند و فرم تکميل کرده و مدارک را تحويل داده اند، ميرساند:
مراسم اهداي هدايا و لوح تقدير در روز
يکشنبه 11 مهر 95 پس از نماز جماعت در نمازخانه تقديم مي گردد.
همچنين هديه، لوح و تنديس برگزيدگان قرآني نيز در همان مراسم تقديم مي گردد.
منتظر حضور گرم و صميمي دانشجويان محترم هستيم.

 
نوشته شده توسط معاونت دانشجويي و فرهنگي در تاریخ 1395/07/07