گزارش فعاليت کانون پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي در سال تحصيلي 96-95

اين کانون به تازگي تأسيس شده و پس از برگزاري اولين دوره انتخابات شوراي مرکزي، در حال تدوين برنامه‌هاي آتي مي‌باشد.

ادامه مطلب...