تکمیل فرم کارنامه سلامت


براساس بخشنامه سازمان امور دانشجویی، دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 96-95 ملزم به تکمیل فرم کارنامه سلامت می باشند.


دانشجویان برای تکمیل فرم به سامانه دانشجویی مراجعه و گزینه فرم سلامت در نوار سمت راست سایت را انتخاب و تمامی صفحات (فرم سلامت جسم و روان را تکمیل و فرم پزشک بدون پر کردن) پرینت گرفته و به محل اسکان واقع در پردیس دانشگاه-ساختمان گل یاس-طبقه دوم-اتاق مشاوره مراجعه نمایند.نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۸