معاونت دانشجويي و فرهنگي مديريت امور فرهنگي و فوق برنامه اخبار و اطلاعيه ها


اطلاعيه هاي ستاد انتخابات انجمنهاي علمي دانشجويي دانشگاه ايوان‌کي

اطلاعيه شماره 1 ستاد انتخابات انجمنهاي علمي دانشجويي دانشگاه ايوان‌کي: ثبت نام کانديداها
زمان ثبت نام:
8 تا 20 آبان 95
مراجعه حضوري به امور فرهنگي يا تماس با 02334521569
زمان انتخابات: 22 تا 27 آبان 95

اطلاعيه شماره 2 ستاد انتخابات انجمنهاي علمي دانشجويي دانشگاه ايوان‌کي:فراخوان همکاري در برگزاري انتخابات
http://www.eyc.ac.ir/FullContent.aspx?NewsId=49976&mid=686
 
فایل های پیوست
نوشته شده توسط معاونت دانشجويي و فرهنگي در تاریخ 1395/08/09