منو های مرتبطاطلاعیه های ستاد انتخابات انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه ایوان‌کی


اطلاعیه شماره 1 ستاد انتخابات انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه ایوان‌کی: ثبت نام کاندیداها
زمان ثبت نام:
8 تا 20 آبان 95
مراجعه حضوری به امور فرهنگی یا تماس با 02334521569
زمان انتخابات: 22 تا 27 آبان 95

اطلاعیه شماره 2 ستاد انتخابات انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه ایوان‌کی:فراخوان همکاری در برگزاری انتخابات
http://www.eyc.ac.ir/FullContent.aspx?NewsId=49976&mid=686

پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۹