معاونت دانشجويي و فرهنگي شوراها و کميته ها اخبار شوراها و کمیته ها


آخرين مهلت تحويل فرم‌هاي طرح سلامت

دانشجويان عزيز آخرين فرصت جهت تحويل فرم‌هاي طرح سلامت پنج شنبه 1395/10/2 مي‌باشد. لذا فرم‌هاي مربوط به سلامت جسم و روان را از طريق سامانه دانشجويي تکميل نماييد و پرينت فرم‌ پزشک را براي تکميل به يکي از درمانگاه‌هاي خارج از دانشگاه برده و به تأييد پزشک برسانيد و به امور فرهنگي معاونت دانشجويي فرهنگي تحويل نماييد. يادآوري مي‌شود که اين آخرين فرصت است.

 
نوشته شده توسط معاونت دانشجويي و فرهنگي در تاریخ 1395/09/25