آخرین مهلت تحویل فرم‌های طرح سلامت


دانشجویان عزیز آخرین فرصت جهت تحویل فرم‌های طرح سلامت پنج شنبه 1395/10/2 می‌باشد. لذا فرم‌های مربوط به سلامت جسم و روان را از طریق سامانه دانشجویی تکمیل نمایید و پرینت فرم‌ پزشک را برای تکمیل به یکی از درمانگاه‌های خارج از دانشگاه برده و به تأیید پزشک برسانید و به امور فرهنگی معاونت دانشجویی فرهنگی تحویل نمایید. یادآوری می‌شود که این آخرین فرصت است.


نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۵