منو های مرتبطاطلاعیه مهم؛ ثبت نام انتخابات شورای مرکزی کانونهای فرهنگی هنری آغاز شد.


برای دسترسی به اطلاعات لازم درباره انتخابات شورای مرکزی کانونهای فرهنگی هنری به فایل پیوست مراجعه نمایید.
مراجعه حضوری: ساختمان مرکزی دانشگاه - طبقه اول - امور فرهنگی و فوق برنامه
شماره تماس: 02334521569


پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۰