معاونت دانشجويي و فرهنگي صفحه اصلي معاونت اخبار صفحه اصلي


اطلاعيه در خصوص سرويس رفت و آمد دانشجويان

به اطلاع دانشجويان عزيز مي‌رسانيم که جهت آگاهي از اطلاعيه‌ها و برنامه‌ريزي سرويس‌هاي رفت و آمد دانشگاه به آدرس ذيل مراجعه نماييد.

 eyc_bus@ 

 
نوشته شده توسط معاونت دانشجويي و فرهنگي در تاریخ 1396/07/23