معاونت دانشجويي و فرهنگي صفحه اصلي معاونت اخبار صفحه اصلي


نتايج احکام تخلفات انضباطي دانشجويان کارشناسي و کارشناسي ارشد در امتحانات ترم 961

نتايج احکام تخلفات انضباطي دانشجويان کارشناسي و کارشناسي ارشد در امتحانات ترم 961 که درجلسه مورخه 96/11/24 مورد بررسي قرار گرفت بشرح زير مي‌باشد.

اين حکم ظرف مدت ده روز قابل اعتراض مي‌باشد.

 
فایل های پیوست
نوشته شده توسط معاونت دانشجويي و فرهنگي در تاریخ 1396/11/26