معاونت دانشجويي و فرهنگي صفحه اصلي معاونت اخبار صفحه اصلي


سرويس اياب و ذهاب دانشجويان در سال تحصيلي 98-97

دانشجويان گرامي جهت استفاده ار سرويس هاي اياب و ذهاب و اطلاع از محل استقرار سرويس ها به فایل پیوست مراجعه نمایید.
 
فایل های پیوست
نوشته شده توسط کارشناس فرهنگی در تاریخ 1397/06/11