منو های مرتبطاطلاعیه شماره 1 ستاد انتخابات انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه ایوان‌کی: ثبت نام کاندیداها


اطلاعات بیشتر در پوستر فراخوان در پیوست قابل مشاهده است.

پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۳۹v/۱۰/۱۱