معاونت دانشجويي و فرهنگي مديريت امور فرهنگي و فوق برنامه اخبار و اطلاعيه ها


اطلاعيه شماره 1 ستاد انتخابات انجمنهاي علمي دانشجويي دانشگاه ايوان‌کي: ثبت نام کانديداها

اطلاعات بيشتر در پوستر فراخوان در پيوست قابل مشاهده است.
 
فایل های پیوست
نوشته شده توسط معاونت دانشجويي و فرهنگي در تاریخ 1397/10/11