معاونت دانشجويي و فرهنگي مديريت امور فرهنگي و فوق برنامه اخبار و اطلاعيه ها


اطلاعيه شماره 2 ستاد انتخابات انجمنهاي علمي دانشجويي دانشگاه ايوان‌کي: اسامي کانديداها

بدينوسيله اسامي نهايي کانديداهاي انجمنهاي علمي دانشجويي 98-97 در فايل پيوست منتشر مي گردد.

 اين اسامي پس از ثبت نام و بررسي شرايط لازم اعلام شده است.

 شروع انتخابات: يکشنبه 5 اسفندماه 97 - ساعت 9 صبح - پرديس؛ ساختمان گل ياس
(توضيح: انجمنهايي که دانشجوياني از مقطع کارشناسي ارشد دارند، انتخابات در روز پنج شنبه 2 اسفند نيز برقرار است.)


 
فایل های پیوست
نوشته شده توسط معاونت دانشجويي و فرهنگي در تاریخ 1397/12/01