معاونت دانشجويي و فرهنگي مديريت امور فرهنگي و فوق برنامه اخبار و اطلاعيه ها


اطلاعيه شماره 3 ستاد انتخابات انجمنهاي علمي دانشجويي دانشگاه ايوان‌کي؛ اعلام نتايج

بدينوسيلهبه اطلاع دانشجويان محترم مي رساند:

فرايندشمارش آراي نامزدهاي شوراي مديريت انجمنهاي علمي پس از پايان رأي گيري انجام شد ونتايج آن در فايل پيوست اعلام مي‌گردد. در اينجا لازم مي‌دانيم از تمامي دستاندرکاران بويژه مسئولان صندوق‌هاي رأي، ناظرين، کانديداها و راي دهندگان گراميتقدير و تشکر نمود.

ضمنعرض تبريک به دانشجوياني که حائز بيشترين آراي هر انجمن شده‌اند و اسامي آنها درادامه مي‌آيد، خواهشمند است حداکثر تا يکشنبه 19 اسفندماه 97 به امور فرهنگيمراجعه نمايند يا با شماره 02334521569 تماس حاصل نمايند.

همچنينچنانچه هر يک از کانديداها به نتايج اعلام شده اعتراض دارند، لازم است موارد دقيقرا بصورت مکتوب و با ارائه مستندات، حداکثر دوشنبه 13 اسفندماه 97 به امور فرهنگيتحويل نمايند تا بررسي لازم صورت گيرد.

 
فایل های پیوست
نوشته شده توسط معاونت دانشجويي و فرهنگي در تاریخ 1397/12/08