گروه کامپيوتر و فناوري اطلاعات معرفي گروه دروس ارائه شده

مرتب سازی به صورت از
انتخاب تاریخ
تا
انتخاب تاریخ
 
ليست دروس ارائه شده (اصلي-تخصصي) نيمسال دوم 96 گروه کامپيوتر

كد_درس نام_درس گروه_درس روز ساعت_شروع ساعت_پايان استاد تاريخ امتحان ساعت امتحان 11035 مهندسي اينترنت 110 چهار شنبه 1030 1245 ناظمي 1397/03/29 11:30 11030 آزمايشگاه سيستم عامل

ادامه مطلب...