گروه کامپيوتر و فناوري اطلاعات امور پژوهشي و تحصيلات تکميلي فهرست پایان نامه ها و پروپوزال های کارشناسی ارشد

     
 تاريخ آپديت  1   آذر  97

شماره دانشجويي

نام و نام خانوادگي

رشته

موضوع

وضعيت

استاد راهنما

استاد مشاور

9411119071

اصغري كنارسري-سمانه

مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيکز

طراحي بهينه سيستم هاي دسته بندي فازي با استفاده از الگوريتم هاي فرا ابتکاري (ICA,PSO) با انطباق پارامتر پويا از طريق منطق فازي

دفاع شده

علي محمد احمدوند

حسين اقبالي

9311118010

پيرزاده-رويا

مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم هاي اطلاعاتي

مدلي براي مديريت ريسک در توسعه چابک (مطالعه موردي يک شرکت مشاوره فناوري اطلاعات در ايران

دفاع شده

مسعود عسگري مهر

9411119030

ماني جم-ابوالفضل

مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيکز

کاربرد شبکه هاي عصبي پايه شعاعي در پيش بيني زلزله هاي بزرگ با استفاده از داده هاي لرزه خيزي

دفاع شده

محمد ربيعي

محمد حضرتي

9411118096

مجتبي گودرزي

مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي

طراحي سيستم مکان يابي در محيط بسته زير سقف با استفاده از wi-fi با رويکرد يادگيري عميق

دفاع شده

مسعود عسگري مهر

9311118035

هادي زاده رييسي-ميلاد

مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي

بررسي و اولويت بندي نقش اينترنت اشيا در سيستم مديريت منابع سازمان مبتني برابر با استفاده از شاخص هاي مدل کيفي پذيرفته شده و رويکرد تحليل سلسله مراتبي فازي (مطالعه موردي:يک شرکت مخابراتي در ايران)

دفاع شده

نيما فرجيان

9311118037

باقري-فائزه

مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي

ارائه روشي چند عامله مبتني بر داده کاوي جهت  بهبودکيفيت دانش استخراجي در سيستم هايERPبا بهره گيري از هستي شناسي

دفاع شده

نيما فرجيان

9311118038

احمدي-سپيده

مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي

ارائه مدل جهت پيش بيني رويگرداني مشتريان با بهره گيري از تکنيک هاي داده کاوي با مطالعه موردي شرکت انتقال داده هاي آسياتک

دفاع شده

نيما فرجيان

9321118005

آزاده جفتايي

مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم اطلاعاتي

مدل پيش بيني ريسک خسارت مشتريان در بيمه هاي درماني تکميلي با بهره گيري از تکنيک هاي داده کاوي

دفاع شده

نيما فرجيان

9411119044

لك-فاطمه

مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيکز

ارائه روشي نوين بر ادغام تصوير چند فوکوسي با استفاده از  شبکه  عصبي کانولوشن عميق و تبديل موجک

دفاع شده

مهدي حبيب زاده

9411118038

بهنام فکري

مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم اطلاعاتي

بررسي پذيرش سيستم اطلاعات بيمارستاني در بين کارکنان با استفاده از مدل پذيرش فناوري TAM(مطالعه موردي:بيمارستان هاي منطقه 1و2 شهر تهران

دفاع شده

علي محمد احمدوند

9311118002

اسانلو-زهرا

مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي

ارائه مدلي براي استخراج ويژگي ها در نظرکاوي مبتني بر الگوريتم هاي يادگيري ماشين با تمرکز بر روي زبان فارسي

دفاع شده

علي محمد احمدوند

9411118023

رجبي جعفر آبادي احسان

مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم اطلاعاتي

بررسي عوامل موثر در استفاده امن از کلان داده در محيط رايانش ابري

دفاع شده

علي محمد احمدوند

9321118010

زرين منيرزاده

مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم اطلاعاتي

تشخيص تخلفات در کارت هاي اعتباري بانک ها و موسسات مالي مبتني بر شبکه عصبي مصنوعي و الگوريتم بهينه سازي فراابتکاري

دفاع شده

مهدي حبيب زاده

9411119094

محمدقاسم-مهران

مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيکز

پيش بيني بيماري قلبي با استفاده از کلوني زنبور عسل و ماشين بردار پشتيباني

دفاع شده

مهدي حبيب زاده

9411119085

صمدنيا-ابراهيم

مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيکز

طراحي سيستم تشخيص جنسيت کاربران با استفاده از ويژگيهاي سيگنالهاي صوت و چهره انسان

دفاع شده

محمد ربيعي

9311118006

بهاروند-مريم

مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي

ارائه مدلي در راستاي بررسي مولفه هاي تاثير مولفه هاي فناوري اطلاعات بر تجربه مشتري

دفاع شده

عسگري مهر

9411119007

بلوچستاني اصل-مينو

مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيکز

تشخيص بيماري عروق کرونري با استفاده از الگوريتم داده کاوي در محيط فازي

تاييد پروپزال

علي محمد احمدوند

حسين اقبالي

9411119048

نصيرپور-الهه

مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيکز

طراحي مدل تشخيص سکته قلبي با استفاده از روش ترکيبي شبکه هاي عصبي و تاپسيس در محيط فازي

تاييد پروپزال

علي محمد احمدوند

حسين اقبالي

9411119050

نظري-مختار

مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيکز

قطعه بندي تومور در تصاوير پزشکي مغز بر اساس رشد ناحيه اي با استفاده از خوشه بندي فازي

تاييد پروپزال

علي محمد احمدوند

حسين اقبالي

9411119077

جوادي ريزي-فرشته

مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيکز

ارائه مدلي براي پيش بيني قيمت سکه طلا در ايران با استفاده از شبکه هاي عصبي و فازي

تاييد پروپزال

علي محمد احمدوند

حسين اقبالي

9411119033

حسين فرخ زادي

مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيکز

ارائه يک مدل تشخيص حالات چهره افراد مبتني بر شبکه باور عميق

دفاع شده

فرجيان

9321118009

سميه قرايي

مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم اطلاعاتي

طبقه بندي اسناد متني به زبان فارسي با استفاده از دو الگوريتم ماشين بردار پشتيبان(SVM) و بيزين ساده(Naïve Bayes)

دفاع شده

علي محمد احمدوند

نيما فرجيان

9411118012

ثريا پروين کجل

مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي

طبقه بندي صفحات وب از طريق الگريتم هاي يادگيري ماشين

دفاع شده

نيما فرجيان

9311118016

روشن-حسين

مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي

مدل امنيت اينترنت اشيا در سيستم بانکداري با استفاده از استانداردBIAN

تاييد پروپزال

مسعود عسگري مهر

9321118004

فاطمه ايزدخواه

مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم اطلاعاتي

طراحي سيستم چند عاملي تعيين اولويت در خريد و فروش سهام بر اساس الگوريتم هاي ترکيبي

دفاع شده

محمد ربيعي

9411118017

مريم چناري

مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم اطلاعاتي

بررسي عوامل موثر بر رفتار خريداران آنلاين با استفاده از مدل پذيرش تکنولوژي(مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه آزاد واحد رودهن

دفاع شده

محمد ربيعي

9411118034

مهسان عمراني

مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي

آسيب شناسي پذيرش تکنولوژي مشتريان اجتماعي مبتني بر مدل TAM در سازمان هاي تجاري (مورد مطالعه:شعب بانک مهر ايران)

دفاع شده

علي محمد احمدوند

9411118042

وحيد گودرزي

مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي

بررسي عوامل تاثير گذار بر مديريت ارتباط با مشتري در ارتباطات بين بانک و مشتري بر اساس نظرات مشتريان بانک شهر

دفاع شده

علي محمد احمدوند

9411118070

حسن اسماعيلي سرشکي

مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي

بررسي عوامل تاثير گذار بر عملکرد کارکنان با تاکيد بر نقش يادگيري الکترونيکي

تاييد پروپزال

علي محمد احمدوند

9411118079

حميد سلطاني

مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم اطلاعاتي

شناسايي مشتريان سودآور با استفاده از ترکيب طبقه بندهاي پايه به روش بيزين (مطالعه موردي:شرکت لبني پگاه)

دفاع شده

علي محمد احمدوند

9411119035

فرهادي بابادي-زهرا

مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيکز

تکنيک يادگيري ماشين براي اعتبارسنجي مشتريان جهت دريافت تسهيلات بانکي

دفاع شده

مهدي حبيب زاده

9411119095

ميرزائي-ميثم

مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيکز

روش نوين مقياس پذير تشخيص ناهنجاري در شبکه هاي اجتماعي

دفاع شده

امين اله مه آبادي

9511118049

مرتضي معمر

مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي

ارزيابي استانداردهاي کدنويسي امن به زبان c++ در سامانه هاي نهفته

دفاع شده

مسعود عسگري مهر

9511119040

مريم غلامي

مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيکز

طراحي يک روش تشخيص انسان به وسيله شبکه هاي عصبي مصنوعي

دفاع شده

حميدرضا جلاليان

9411119024

زرين بال-شاهين

مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيکز

مدل سازي عوامل کليدي موفقيت رايانش ابري با استفاده از روش دلفي فازي در صنعت IT (مطالعه موردي:شرکت بوران)

تاييد پروپزال

علي محمد احمدوند

حسين اقبالي

9411119098

هادي نژاد-فهيمه

مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيکز

تشخيص تقلب و سوء استفاده در واحد درمان شرکت بيمه البرز با استفاده از سيستم خبره فازي

تاييد پروپزال

علي محمد احمدوند

حسين اقبالي

9411119091

قمري-سيما

مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيکز

نهان نگاري مبتني بر بلوک تصاوير رنگي با استفاده از 1DWT و2SVD

تاييد پروپزال

نيما فرجيان

9411118036

فرهي يگانه-اعظم

مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي

ارائه مدل جهت شناسايي و تدوين استانداردهاي لازم در زمينه امنيت اينترنت اشياء

تاييد پروپزال

علي محمد احمدوند

9411118082

عرب-ميلاد

مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي

راهکاري جهت بهبود تشخيص حملات DDOSبا استفاده از ACO

دفاع شده

مسعود عسگري مهر

9411119028

صالح پور-نازنين

مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيکز

شناسايي اسپرم در تصاوير سلولي با روش هاي پردازش تصوير مبتني بر يادگيري ماشين

دفاع شده

مهدي حبيب زاده

9411118094

يوسفي-ابوذر

مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي

مدلي جهت پيش بيني مصرف سوخت، با شيوه شبکه هاي عصبي مصنوعي بهينه شده درجايگاه‌هاي عرضه سوخت شهر تهران

تاييد پروپزال

مسعود عسگري مهر

9511119046

کرمي-آنديا

مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيکز

يک روش جديد درونيابي هوشمند بر اساس الگوي حد آستانه گذاري اتسو

تاييد پروپزال

حميدرضا جلاليان

9511119023

رضايي-متين

مهندسي کامپيوتر- هوش مصنوعي ورباتيکز

فيلترينگ هرزنامه¬ها با استفاده از يادگيري مبتني بر شبکه عصبي و الگوريتم هوش دسته جمعي

تاييد پروپزال

محمد ربيعي

9411118053

يوسفي-اميرحسين

مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي

تحليل و پيش بيني حوادث جاده اي با استفاده از تکنيک هاي داده کاوي

تاييدپروپوزال

نيما فرجيان

9411118092

نوروزي هرسيني-مهدي

مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي

بررسي رويکردهاي پارکينگ هوشمند نسبت به شهرهاي هوشمند و ارايه يک رويکرد مبتکرانه

دفاع شده

مهدي حبيب زاده

9511118084

حيدري-سميرا

مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي

چارجوبِ بررسي و ارزيابي صحتِ رابط کاربريِ در سيستم هاي بحراني

تاييد پروپزال

مسعود عسگري مهر

9411119082

ليلا شاهسون

مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيکز

يادگيري ويژگي براي تشخيص بدن انسان در تصاوير عمقي با ترکيب شبکه هاي رمز کننده ي خودکار خلوت و

شبکه هاي عصبي کانولوشن

تاييد پروپزال

علي محمد احمدوند

9511119012

علي بزرگ عقيده

مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيکز

تشخيص نفوذ به شبکه با الگوريتم يادگيري مبتني بر هوش دسته جمعي کفتار

تاييد پروپزال

محمد ربيعي

 

9411119099

پازوكي-زهرا

مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيکز

ارائه ي يک روش مبتني بر خود کد کننده هاي دوگانه جهت دسته بندي داده ها

دفاع شده

نيما فرجيان

 

9411119097

سعيده نطقي

مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيکز

ارائه يک روش جديد جهت تشخيص چهره تک نمونه اي با استفاده از خود کد کننده هاي بانظارت

دفاع شده

نيما فرجيان

 

9511118044

آزاده ماهرويي

مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي

شناسايي و اولويت بندي عوامل تاثيرگذار در بهبود فرآيند يکپارچه سازي سيستم هاي اطلاعاتي

تاييد پروپزال

مسعود عسگري مهر

 

9611119067

ريحانه پازوکي قوهه

مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيکز

يک رويکرد جديد مبتني بر روش هاي هوش دسته جمعي فازي جهت تشخيص آدرس هاي جعلي در وب

تاييد پروپزال

علي محمد احمدوند

حسين اقبالي

9511119029

محسن سليم لوي تيلي

مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيکز

ارائه روشي نو براي بهبود تصاوير آنژيوگرافي ديجيتال آئورت شکمي با استفاده از الگوريتم هاي فرا ابتکاري درمحيط فازي

تاييد پروپزال

علي محمد احمدوند

 

9411118088

مليحه محسن پور اسي

مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي

مدلي جهت بهبود سلامت افراد مسن در شهر هوشمند مبتني بر اينترنت اشياء

تاييد پروپزال

مسعود عسگري مهر

 

9511119032

سمانه شرفي

مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيکز

شبيه سازي دست ربات انسان نما  جهت حمل دارو براي کمک به سالمندان با بکارگيري نرم افزار ويبتز

تاييد پروپزال

محمد ربيعي

 

9511119026

نيلوفر رضايي

مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيکز

شبيه سازي الگوي حرکتي راه رفتن ربات انسان نما (نائو) در مکان هاي شلوغ با استفاده از نرم افزار ويبتز

تاييد پروپزال

محمد ربيعي

 

9511119003

محمدحسين اسمعيلي پور

مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيکز

يک روش ناحيه بندي جديد تومورهاي مغزي با الگوريتم خوشه بندي فازي و الگوريتم وال

تاييد پروپزال

علي محمد احمدوند

 

9511119060

فرهاد نيک نفس

مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيکز

شناسايي رفتارهاي مشکوک )تقلب( در تراکنش هاي کارت هاي بانکي با استفاده از داده کاوي وترکيب الگوريتم هاي فرابتکاري

تاييد پروپزال

محمد ربيعي

 

9511118082

سيدحسين حسيني

مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي

مدلي براي تشخيص الگوي بيماري تب برفکي گاو از طريق داده کاوي در داده هاي بيومتريک

تاييد پروپزال

مسعود عسگري مهر

 

9511118011

سعيد جوهري خاتون  اباد

مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي

تشخيص الگوهاي حملات قلبي از روي داده هاي الکترکارديوگرام (مطالعه موردي : کلينيک آريتمي تهران )

تاييد پروپزال

مسعود عسگري مهر

 

9511119020

جعفر جهاني

مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيکز

هوشمند سازي عمليات کنترل پايش تراکنش هاي مالي الکترونيک با استفاده از تکنيک هاي يادگيري ماشين

تاييد پروپزال

محمد ربيعي

 

9511118051

سيد محمد جواد مليحي

مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي

طراحي چرخه سيستم مديريت دانش در کارخانجات ذوب فلزات

تاييد پروپزال

محمد ربيعي

 

9411119029

محمدجوادطاهري پيکاني

 

تشخيص متن در تصاوير با استفاده از شبکه عصبي کانولوشن

دفاع شده

نيما فرجيان

 

??????????

حامد لواساني

مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي

سنجش ميزان بلوغ فرآيندهاي واحدهاي فناوري اطلاعات در راستاي ارائه خدمات دولت الكترونيك

تاييد پروپزال

محمد ربيعي

 

9511119005

داود افراز

مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيکز

تشخيص زودهنگام سرطان کولون در تصاوير CTC بااستفاده از الگوريتم PSO-kmeans و SVM

تاييد پروپزال

محمد ربيعي

مهدي حبيب زاده

9411118076

فاطمه رسول رويسي

مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي

بررسي ابزارها و چارچوب هاي کاري مختلف کلان داده و طراحي چارچوب کاري مناسب براي مورد مطالعاتي موسسات مالي و بانکي

تاييد پروپزال

محمد ربيعي

مهدي حبيب زاده

9511119013

محمد پارسا

مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيکز

تعيين موقعيت و تعداد اشياء موجود در تصاوير با استفاده از الگوريتم بهينه سازي جستجوي کلاغ

تاييد پروپزال

نيما فرجيان

 

9411118052

فاطمه يارمحمدي

مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي

بررسي تاثير فناوري اطلاعات سبز در کارايي سازمان هاي بزرگ (مطالعه موردي: شهرداري تهران)

بررسي گروه

مسعود عسگري مهر