اطلاعات گروه اساتید گروه عرفان محمدی

نام و نام خانوادگی: آقای دکتر عرفان محمدی
دانشکده: معماری
گروه آموزشی: معماری و شهرسازی
آدرس پست الکترونیکی: erfan.mohammadi26@yahoo.com
روزهای حضور در دانشگاه: با توجه به برنامه ریزی ترم
مرتبه علمی: مربی
زمینه های مطالعاتی: معماری و شهرسازی ، نماد شناسی و ...
توضیحات: • نشانه شناسی در معماری • نا مکان ها در معماری • فلسفه و نقاشی • چند مورد مقاله خارجی و داخلی در زمینه نشانه شناسی و معنا گرایی در معماری و موضوع های مختلف در رابطه با معماری و هنر • بیش از 70 مقاله داخلی و خارجی • بیش از 10 مقاله سخنرانی
     

کارشناسي

معماري

دانشگاه آزاد اسلامي

کرمانشاه

ايران

90

کارشناسي ارشد

معماري

با تخصص معنا گرايي در معماري

دانشگاه علوم و تحقيقات

کرمانشاه

«تهران»

ايران

93

دکتري تخصصي

معماري

با تخصص نشانه شناسي در معماري

دانشگاه آزاد اسلامي کرج

کرج

ايران

94 شروع

98 بايان

رديف

عنوان

شركت

سمت

زمان

محل انجام پروژه

1

نظارت

 

دفتر مهندسي

مبتکران صدف زاگرس

ناظر

1391

کرمانشاه

2

طراح

 

دفتر مهنسي بهار

طراح

 

1391تا

1393

کرمانشاه

3

تدريس

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر قدس

مدرس

94تا

تهران شهر قدس

4

تدريس

دانشگاه ايوان کي

مدرس

94 تا

ايوانکي سمنان

6

دفتر طراحي

يادگاري

طراح

93 تا 95

 

و7

     دفتر طراحي

کرج  و تهران

طراح

95 تا ...

کرج  و تهران

8

دستيار طراحي

       بيش از بيست پروژه اجرايي

طراح

91 تا 97

کرمانشاه . کرج . تهران . ايوان کي

9

تدريس

ارشد معماري داخلي

مدرس

96 تا 97

ايوانکي سمنان

10

تدريس

ارشد معماري

مدرس

96 تا 97

ايوانکي سمنان

·         برسي نقش عناصر طبيعي در خانه هاي بومي کاشان

·         برسي الگو هاي معمار پهلوي دوم و تاثير آن بر معماري معاصر

         بررسي نقش کالبدي آب در معماري ايراني

·         برسي مولفه هاي تاثير گذار بر ايجاد حس مکان

·         برسي عوامل اغتشاش بصري نما ها شهري ( نمونه موردي  ياخچي آباد تهران )

·         برسي جايگاه نشانه شناسي در معماري

برسي نقش نور در مساجد ايراني  نمونه موردي مسجد شيخ لطف الله

·         برسي ساختار معماري بناهاي مسکوني از قاجار تا پهلوي ( ايوان کي )

·         تاثير فنگشويي بر ايجاد آرامش در دکوراسيون داخلي

·         برسي تاثير رواني رنگ در معماري داخلي و تاثير آن بر فرد

·         برسي هندسه مقدس در عالي قاپو

·         تاثير فضاي باز شهري بر کيفيت گذران اوقات فراغت  و زندگي شهروندي

·         معماري مينيماليسم در تفکر ذن و برسي نشانه هاي آن در معماري آندو

·         برسي نقوش هندسي اسلامي در قالب معماري پارامتريک

·         نقش فنگشويي در طراحي داخلي ساختمان هاي مسکوني

·         بررسي نقش آب در معماري ايراني اسلامي

·         بررسي و تحليل معناگرا در مراکز آب درماني

·           بررسي جايگاه معناگرايانه آبدرمعماري اسلامي ايراني

·         برسي نقش هويت و مکان در بافت تاريخي شهر نايين

·         نقش و ماهيت نشانه ها در بالا بردن حس هويت در معماري

·         تاثير ورودي بر کيفيت فضا هاي مسکوني

·         برسي نقش عناصر طبيعي در خانه هاي بومي کاشان

·         برسي ساختار بنا ها در دوره پهلوي

·         نقش سنت و هيت پردازي در معماري معاصر

·         نشانه شناسي معنايي در معماري تفرج گاه هاي سنتي ايران

·         بازخواني هستي شناسي نور در معماري

·         سير تکاملي مقرنس در معماري اسلام قبل و پس از اسلام

·         برسي تاريخ باغ بعد اسلام

·         عوامل تاثير گزار بر شکل گيري باغ

·           نقش نشانه شناسي در ارتقاع حس مکان نمونه موردي مدرسه خان شيراز

عنوان پايان‌نامه

مقطع تحصيلي

نام استاد يا اساتيد راهنما

تاريخ دفاع

نمره دفاع

دانشکده هنر و موسيقي

کارشناسي

جناب آقاي مهندس سيامک سيلوايه

06/05/91

18

آب درماني با رويکرد معنا گرا

کارشناسي ارشد

سرکار خانم دکتر ناديه ايماني

23/11/93

50/18

خوانش بنا بر اساس نشانه شناسي لايه اي نمونه موردي (((ساختمان هاي پهلوي دوم 1340 تا 1357)))

دکتري

سرکار خانم دکتر ناديه ايماني

جناب آقاي دکتر سيامک پناهي

93تا96

-

استاد راهنما بيش از 100 پايان نامه کارشناسي

کارشناسي

عرفان محمدي

93تا 97

-

1 _ نشانه شناسي درمعماري    سال چاپ 1397 انتشارات جهاددانشگاهي واحد شهيد بهشتي

 2_ سازه هاي سنتي تا مدرن                          در حال چاپ

 3_ احساسات شبانه يک معماري (َشعر)           در حال چاپ