اطلاعات گروه اساتید گروه آقای دکتر حمید خداداد

نام و نام خانوادگی: حمید خداداد کاشی
دانشکده: مدیریت و حسابداری
گروه آموزشی: تربیت بدنی و علوم ورزشی
آدرس پست الکترونیکی: hamid22ir@eyc.ac.ir
روزهای حضور در دانشگاه: پنجشنبه
مرتبه علمی: استادیار
زمینه های مطالعاتی: مدیریت ورزشی
توضیحات:
     

سوابق تحصیلی و شغلی:

کشور/ شهر محل تحصیل

نام واحد آموزشی

مدت تحصیل

گرایش

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تا

از

تهران

مدرسه عالی ورزش

1355

1351


تربیت بدنی

لیسانس

 

آمریکا

GWU

1357

1355


تربیت بدنی

فوق لیسانس

آمریکا

Merryland

1359

1357


فیزیولوژی ورزشی

دکتری

ایران

دانشکاه تربیت مدرس

1384

1374

 

مدیریت ورزشی

دکتری

عضو هیات علمی دانشگاه ایوان کی

سوابق شغلی

 سوابق آموزشی:

 

نام سازمان / شرکت

مدت همکاري

سمت

نوع فعالیت

 

 

از

تا

مجموع به ماه

سال

ماه

سال

ماه

دانشکده تربیت بدنی

1359

 

1361

 

 

عضو هیات علمی

رسمی

ادقام دانشکده تربیت بدنی با دانشگاه تربیت معلم

1361

 

1389

 

 

عضو هیات علمی

رسمی

مربی بدنساز تیم ها  ملی فوتبال، بسکتبال، والیبال

بیش از 35 سال

 

مربی بدنساز

قراردادی

مربی بدنساز تیم ها  لیگ برتر فوتبال

بیش از 35 سال

 

مربی بدنساز

قراردادی