بسمه تعالی

                                                                               عناوین پایان نامه های مصوب مقطع کارشناسی ارشد

مشخصات دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

وضعیت

آزاده علی نژاد

نقش عوامل انگیزشی بر رفتار و هویت هواداری (مطالعه موردی:لیگ دسته یک
 والیبال بانوان استان تهران)

اسماعیل ذبیحی

تایید پروپوزال

عباس کارگرپور

ارتباط سوء رفتار مربیان با انسجام تیمی و موفقیت کشتی
گیران نخبه استان البرز

سیده فریده هادوی

تایید پروپوزال

علیرضا ناصریان

نیازسنجی آموزشی دبیران تربیت بدنی شهرستان های استان
تهران

سیده فریده هادوی

تایید پروپوزال

سید صادق حسینی یگانه

ارتباط بلوغ سازمانی با اخلاق حرفه ای کارکنان سازمان
ورزش شهرداری تهران

سیده فریده هادوی

تایید پروپوزال

فهیمه دشتله

تاثیر تناسب فرد-شغل بر توانمند سازی روانشناختی کارکنان
با نقش میانجی تناسب فرد-سازمان در کمیته ملی المپیک
جمهوری اسلامی ایران

سیده فریده هادوی

تایید پروپوزال

علی حسین پور میاندسته

ارزیابی عملکرد اداره کل و ادارات ورزش و جوانان استان سمنان بر اساس مدل
 کارت امتیازی متوازن

سیده فریده هادوی

تایید پروپوزال

ثمینه نوروزی

اولویت بندی موانع مشارکت جوانان شهرستان ابهر در فعالیت های ورزشی از
دیدگاه کارشناسان و مدیران ورزشی

سیده فریده هادوی

تایید پروپوزال

محمد حسین پذیرفته

آزمون عوامل روانی اجتماعی در پذیرش عمومی تقویت سیاست
های ورزش قهرمانی کشور

شهرام نظری

تایید پروپوزال

مرجان اکبری

طراحی مدل ساختاری عوامل مرتبط با رفتار مصرف کننده
ورزشی در فروشگاههای لوازم ورزشی شهر تهران

شهرام نظری

تایید پروپوزال

لیدا کارآزموده

نقش امنیت بر مقاصد رفتاری گردشگران ورزش های
زمستانی ایران(مطالعه موردی: پیست های اسکی تهران)

شهرام نظری

تایید پروپوزال

محمدرضا موج بافها

ارتباط بین هویت یابی سازمانی با جامعه پذیری دبیران تربیت
شهرستان های استان تهران

شهرام نظری

تایید پروپوزال

نرگس صولتی

ارتباط ابعاد بازاریابی کارآفرینانه با عملکرد باشگاه های ورزشی
خصوصی شهر تهران

شهرام نظری

تایید پروپوزال

زهرا سادات فاطمی جبلی

تاثیر یک دوره تمرین مهارتهای روان شناختی بر استحکام روانی مهارت های
ذهنی منتخب و عملکرد نوجوانان دختر والیبالیست

شهرام نظری

تایید پروپوزال

مژده هوشیار بادانش

مقایسه تاثیر یک دوره تمرینات یوگا و پیلاتس بر سلامت روان کیفیت زندگی
و آمادگی کارکردی زنان سالمند غیرفعال شهر تهران

شهرام نظری

تایید پروپوزال

سمیرا غفارپور

ارتباط بین تیپ های شخصیتی و جو انگیزشی ادراک شده در ورزشکاران

شهرام نظری

تایید پروپوزال

طاهره درستکار

تاثیر خود گفتاری آموزشی و انگیزشی بر اجرای مهارت خودکارآمدی و اعتماد
به نفس ورزشکاران زن رشته های کاراته و والیبال

شهرام نظری

تایید پروپوزال

مصطفی نجار

نقش هوش هیجانی بر عملکرد بازار فروش در بازاریابی ورزشی

شهرام نظری

تایید پروپوزال

مهدی جنتی

تاثیر سهولت خدمات و کیفیت ادراک شده بر درک ارزش و اهداف آینده خرید مصرف کنندگان مراکز ورزشی ارزان قیمت

شهرام نظری

تایید پروپوزال

عطااله محمدعلی نژاد

تدوین الگوی مدیریت مصرف مکمل های غذایی ورزشی مجاز در ورزش ایران

لقمان کشاورز

تایید پروپوزال

داود قربانی

تدوین مدل ارتباطی هوش سازمانی با مدیریت تعارض در هیئت های ورزشی استان تهران

لقمان کشاورز

تایید پروپوزال

ابوالفضل حیدره

تاثیر هوش بازاریابی بر قصد و مهارت های کارآفرینانه مدیران
استخرهای شنا تهران

محسن اسمعیلی

تایید پروپوزال

نسیم خلج

رابطه عوامل موثر بر حضور شرکت های ورزشی در
نمایشگاههای بازرگانی با گرایشات راهبردی بازاریابی

محسن اسمعیلی

تایید پروپوزال

مهدی سعادتی

بررسی نقش آمیخته بازاریابی گردشگری ورزشی بر ارزش ویژه برند اماکن
 گردشگری استان سمنان

محسن اسمعیلی

تایید پروپوزال

شکوفه طبسی

رابطه اثر بخشی معلمان تربیت بدنی با ویژگی های جمعیت شناختی آن ها

محسن حلاجی

تایید پروپوزال

سیداحمد حسینی

تفاوت اثربخشی معلمان تربیت بدنی مرد و زن شهرستان های استان تهران

محسن حلاجی

تایید پروپوزال

طلا حریری اکبری

رابطه بین سبک رهبری تحول گرا و عمل گرا با اثر بخشی معلمان تربیت بدنی زن دوره دوم متوسطه شهر تهران

محسن حلاجی

تایید پروپوزال

 


پیوست ها