گروه تربيت بدني اطلاعات گروه اخبار و اطلاعيه


(اطلاعيه ويژه دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد(روند انجام پايان نامه

دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد جهت انجام پايان نامه خود مي توانند از فايل پيوست کمک بگيرند.
 
فایل های پیوست
نوشته شده توسط کارشناس گروه تربيت بدني در تاریخ 1395/12/02