گروه تربيت بدني اطلاعات گروه اخبار و اطلاعيه


آدرس کانال تلگرامي گروه تربيت بدني و تحصيلات تکميلي دانشگاه ايوان کي

گروه تربیت بدنی       eyc_SPORTgroup@

تحصیلات تکمیلی              https://t.me/eycmaster 

 
نوشته شده توسط کارشناس گروه تربيت بدني در تاریخ 1397/07/04