منو های مرتبطاولین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم‌های فازی


گردهمایی بزرگ ریاضیدانان، مدیران، اقتصاددانان و متخصصین این حوزه،

دانشگاه علم و صنعت ایران، 24 آبان ماه 1396،

با حضور اساتید بین المللی از کشور هند
همراه با کارگاه های آموزشی و تخصصی،
با ارائه گواهینامه های معتبر بین المللی

شورای سیاستگذاری کنفرانس:
http://icmfs.ir/fa/node/288

کمیته علمی کنفرانس:
http://icmfs.ir/fa/node/551

مسابقات ویژه در حوزه
مدیریت، سیستم های فازی، ریاضیات مالی، اقتصاد، مهندسی صنایع
با اهدای تندیس، لوح تقدیر و جوایز نفیس به نفرات برتر
مسابقه کتاب برتر :
http://icmfs.ir/node/582

پایان نامه و ایده برتر:
http://icmfs.ir/node/577

کارگاه تخصصی توسعه شغلی و کارآفرینی خلاق:
http://www.icmfs.ir/node/50


برای اطلاعات بیشتر :
www.icmfs.irپیوست ها
نوشته شده توسط معاونت پژوهش و فناوری در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳