اولين کنفرانس ملي مديريت و سيستم‌هاي فازي

گردهمايي بزرگ رياضيدانان، مديران، اقتصاددانان و متخصصين اين حوزه،

دانشگاه علم و صنعت ايران، 24 آبان ماه 1396،

با حضور اساتيد بين المللي از کشور هند
همراه با کارگاه هاي آموزشي و تخصصي،
با ارائه گواهينامه هاي معتبر بين المللي

شوراي سياستگذاري کنفرانس:
http://icmfs.ir/fa/node/288

کميته علمي کنفرانس:
http://icmfs.ir/fa/node/551

مسابقات ويژه در حوزه
مديريت، سيستم هاي فازي، رياضيات مالي، اقتصاد، مهندسي صنايع
با اهداي تنديس، لوح تقدير و جوايز نفيس به نفرات برتر
مسابقه کتاب برتر :
http://icmfs.ir/node/582

پايان نامه و ايده برتر:
http://icmfs.ir/node/577

کارگاه تخصصي توسعه شغلي و کارآفريني خلاق:
http://www.icmfs.ir/node/50


براي اطلاعات بيشتر :
www.icmfs.ir


 
فایل های پیوست
نوشته شده توسط معاونت پژوهش و فناوري در تاریخ 1396/04/13